Monthly Archives: જાન્યુઆરી 2011

મન જીત્યું, તેણે જગત જીત્યું…..

માનવ સ્વભાવનું એક વિચિત્ર પાસું એ પણ છે કે તે તેના જીવનમાં જે કાંઈ અવળું, નાગમતું બને કે દોષનો ટોપલો જે તે સંજોગ કે વ્યક્તિ પર ઢોળી દે છે આમ તો માણસ માત્ર મુઠી જેવડું પેટ ભરવાની વેઠમાં જ જીવનભર … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment